Pharmakologie, Toxikologie und Klinische Pharmazie

Prof. Gisela Drews, PhD

Experimental Diabetology - Pharmakology

Institute of Pharmacy
Auf der Morgenstelle 8
D-72076 Tuebingen

Tel.Nr.: +49 7071 2977559
Fax: +49 7071 295382
e-mail: Gisela.Drewsspam prevention@uni-tuebingen.de

secretariat

< back