Team

Alexandra Niskios, MA (Administration)

Tobias Lebens, M.A.

Dipl. Musikl. Florian Schmidt, B.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Lily Tonger-Erk (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Deniz Eckardt, B.A. (Wiss. Hilfskraft)

Konstanze Kaspschyk (Stud. Hilfskraft)

Julia Rebholz (Stud. Hilfskraft)