Koreanistik

Team

Professoren

Jun-Prof. Jong Chol An
Jun-Prof. Jerôme de Wit (Leiter der Abteilung Koreanistik)
Prof. Dr. You Jae Lee (Direktor des AOI, des CKS und King Sejong Institute)
Prof. Dr. Dieter Eikemeier (i.R.)

Sekretariat

Nina Berger, M.A.
Ji Eun Shin, M.A., M.C.L.

Sprachlektoren

Euna Kim Ph.D.
Hyemin Kim, M.A.

Wissenschaftliche Mitarbeitende

Dr. phil. Unsuk Han, Ph.D.
Birgit Geipel, Ph.D.
Ji-yoon An, Ph.D.
Youngeun Koo, M.Sc., M.A.

Wissenschaftliche Mitarbeitende und Fellows am CKS 

Prof. Dr. Jae-Hyok Kim
Prof. Dr. Taesok Jeong
Dr. Hojye Kang
Sangmi Bae, Ph.D.
Jee-Un Kim, Ass. iur., Dipl. Kult-Man.

Lehrbeauftragte

Eun Young Park, M.A., M.B.A.
Sanghee Bae, B.A.
Yekyung Jeong, M.A.
Han Byol Kim, M.A.
Sooyeon Cho, M.A.
Jonghwan Jung, M.A.

Studentische/ Wissenschaftliche Hilfskräfte

Samir Baumgärtner (Bibliothek)
Corinna Engels (Bibliothek)
Sarah Fleischer
Lisa Frirdich
Lea Haberlandt
Marieke Hormann
Hye Sol Kim
Kyung Eun Kang
Christine Matan, B.A.
Miko Matzat, B.A. (Bibliothek)
René Schröder
Sabrina Sell
Kavita Toora
Melanie Tscholl
Katharina Wacker
Rike Werner, B.A.
Philipp Windischmann, B.A.

eSchool - Kooperation mit Seoul National University und Korea University 

Prof. Dr. Young Wook Lee
Prof. Eui-Hang Shin
Prof. Hak Kil Pyo