Sinologie

Ehemalige Gastwissenschaftler*innen

CHENG Sainan, Dr.
DENG Xiaonan, Prof. Dr.
FU, Ma, Prof. Dr.
GAO Xuan, M.A.
Golas, Peter, Prof. Dr.
HAN Shuifa, Prof. Dr.
HUO Renlong, M.A.
LI Chunyuan, Dr.
LI Wuzhe, Dr.
LIN Yiyi
LIU Qiang, Prof.
SHI Yunli, Prof.
SU Rongyu, Prof. Dr.
WANG Weijiang, Prof. Dr.
WANG Yuliang, Dr.
XING Taotao, Prof. Dr.
YANG Aidong, Prof. Dr.
YANG Lihua, Prof. Dr.
YANG Yuda, Dr.
YU Ya-tzu, Prof. Dr.
ZHANG Hui, Prof. Dr.
ZHANG Xianglong, Prof. Dr.
ZHANG Xiaogui, Prof. Dr.
ZHANG Xuecheng, Prof. Dr.
ZHAO Sifang, Dr.
ZHENG Weiwei, Prof. Dr.