Slavisches Seminar

Druhý ročník setkání lektorů a studentů češtiny na německých univerzitách

Autentická čeština ve výuce na německých univerzitách?

Setkání se uskuteční 12. až 14. října 2012 na Katedře slavistiky filozofické fakulty univerzity v Tübingenu. Kdo má zájem o účast, ať se ozve u paní Simony Barazi. Za podporu děkujeme Česko-německému fond budoucnosti.

Přehled dílen

Simona Barazi, univerzita Tübingen: Mluvená čeština v televizních diskusních pořadech

Hovoříme-li o autentické češtině, pak jsou televizní diskusní pořady ideálním podkladem pro přímou konfrontaci studentů s „živou češtinou“. Studenti získají představu o současné podobě mluvené češtiny a o způsobu vedení mediálního dialogu. V rámci dílny se podíváme na úryvky z publicistických pořadů, v nichž si moderátor zve do studia hosty a diskutuje s nimi na společenská nebo privátní témata (např. Na plovárně, Show Jana Krause, Krásný ztráty aj.). Půjde při tom o dialogické žánry jako je debata nebo talkshow.

V této dílně se bude procvičovat především náslech, porozumění a slovní zásoba. Na příkladech mohou být vysvětleny i určité gramacké jevy.

Literatura: Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová: Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. 2011

Dr. Raija Hauck, univerzita Greisfwald: Cesty k interpretaci literárního textu

Interpretovat budeme jeden (kratší) literární text, a to prostřednictvím metod z kreativního psaní, výtvarné a (event.) dramatické výchovy. K analýze bude předložen český poetický text. Prokážeme, že pomocí navržených metod může i mírně pokročilý student pochopit celkový význam jazykově obtížnějšího textu. A také, že tato interpretace se může stát podkladem adekvátního literárního překladu.

Literatura: Fišer, Z.- Havlík, H.- Horáček, R.: Slovem, akcí, obrazem. Brno: MU 2010.

Dr. Darina Hradilová, univerzita Palackého

Jsou-li studenti češtiny jako cizího jazyka dotázáni, zda čtou českou literaturu v originále, zpravidla odpovídají, že ne, protože je to příliš obtížné. Cílem dílny je ukázat, že tomu tak není, a že česká literatura, dokonce i klasická literatura 19. století, je přístupná už studentům střední úrovně pokročilosti. Východiskem práce v dílně budou vybrané pasáže z Babičky Boženy od Němcové, vedle textů bude využito audionahrávek z archivu Českého rozhlasu a videozáznamů z filmu Antonína Moskalyka. Kromě čtení a poslechu s porozuměním bude rozvíjen i samostatný mluvený projev (inscenace) a psaný projev (transpozice děje do současné doby a současného jazyka).

Dr. Petr Nádeníček, univerzita Kiel: Dvojjazyčný filmový seminář

V semináři bude nejprve promítnuta česká verze prvního dílu seriálu „Arabela“ (něm. „Die Märchenbraut“). Na pozadí promítnutého dílu budou studentky a studenti ve skupinách řešit úkoly v těchto oblastech:

Na závěr bude promítnuta i německá verze prvního dílu seriálu, přičemž bude pozornost věnována problematickým místům překladu.

Lubomír Sůva, univerzita Göttingen: Vyprávěj mi, co jsi četl

Každý už to někdy zažil: dostat ze sebe v cizím jazyce kloudnou větu může dát člověku občas pořádně zabrat. O to víc se často bojíme do cizího jazyka něco přeložit. Ve svém workshopu bych chtěl ukázat, že překládat z němčiny do češtiny nemusí být vždycky tak složité, jak se na první pohled zdá. Základní situace při překladu je totiž vlastně stejná jako ta, když chceme někomu vyprávět o tom, co jsme měli včera k obědu. Na příkladu krátkého textu si ukážeme, že vyprávět můžeme nejen o tom, co jsme zažili, ale i o tom, co jsme četli. A možná nakonec zjistíme, že to hlavní, co při překládání potřebujeme, není slovník, ale chuť improvizovat.

Dr. Galina Vondráčková, univerzita Mnichov: Vygooglila jsem si tvoji adresu …

Elektronická pošta je zdánlivě jednoduchá záležitost. Někdy ale nevíme, jak našeho adresáta oslovit, jak mu napsat to, co potřebujeme a jak se s ním rozloučit. V dílně „elektronická pošta” se budem zabývat konkrétními oficiálními i soukromými maily. Budeme je analyzovat po stránce stylistické a obsahové. A zkusíme je samozřejmě taky psát.

 

Podmínky udělení zápočtu nebo Credit Points

Podmínkou udělení zápočtu/CP bude aktivní účast, příprava, vypracování úkolů, napsání textu atd.

Program

Pátek, 12. 10. 2012

18:00 příjezd do Tübingenu, ubytování v mládežnické ubytovně
19:00-20:00 prohlídka města
20:00 seznamovací setkání účastníků ve vyhlášeném tübingenském lokálu Neckarmüller, Gartenstrasse 4 (http://www.neckarmueller.de/cms/)

Sobota, 13. 10. 2012 (místnost 426)

9:00‐9:15 uvítání, Prof. Tilman Berger
9:15‐9:30 organizační záležitosti
9:30‐10:30 první kolo dílen vedených přítomnými lektory
11:00‐11:15 přestávka na kávu
11:15‐12:45 druhé kolo dílen vedených přítomnými lektory
13:00‐14:30 přestávka na oběd
14:30‐15:00 třetí kolo dílen vedených přítomnými lektory
15:00‐15:15 přestávka na kávu
15:15‐16:45 čtvrté kolo dílen vedených přítomnými lektory
16:45‐17:00 přestávka na kávu
17:00-18:30 páté kolo dílen vedených přítomnými lektory
20:00 kulturní program v Tübingenu

Neděle, 14. 10. 2012

9:00‐9:30 prohlídka katedry slavistiky tübingenské univerzity
10:00-10:30

prezentace jednotlivých pracovišť zúčastněných lektorů zejména se zřetelem na cíle a možnosti výuky češtiny

10:30-12:00 společná diskuze o průběhu jednotlivých dílen a nabídnutých výukových metodách, výměna podkladů a materiálů
12:00‐13:30 přestávka na oběd
13:30-14.00 závěrečná diskuse
14:00 rozloučení a odjezd domů (či případně společná prohlídka města, pokud by se nestihla v pátek)

Po proběhnutí setkání:

Několik kulturních tipů:

Informace o Tübingenu:
http://tuebingen-info.de/home.html

www.tuebingen.de/9.html

Jazzové dny:
http://tuebingen-info.de/veranstaltungen/highlights-2012/oktober/alle-highlights.html#c2194

Divadlo:
LTT
http://www.landestheater-tuebingen.de/events/index/parentId/8/childId/7

Zimmertheater
http://www.zimmertheater-tuebingen.de/events/index/parentId/1/childId/3

Muzea:

tuebingen-info.de/sehenswertes/museen-und-sammlungen.html

Projížďka lodí:
http://www.stocherkahn.de/cms/index.php/klassisch.html
http://www.stocherkahnfahrten.com/

Tanec:

top10-tuebingen.de