Slavisches Seminar

Polska literatura emigracyjna lat 80. XX wieku

 

Programm der Konferenz / program konferencji

18.-20. November 2010

18. November / 18 listopada (Lessingweg 3)

13.30 Uhr – Eröffnung der Konferenz / otwarcie konferencji

Sektion 1: Exil, Migration, Literatur in Bewegung: terminologische und inhaltliche Verortung der Schriftsteller-Exilwelle der 1980er Jahre / Emigracja, migracja i „literatura w ruchu“


13:5014:10 – Wacław Lewandowski (Toruń): Polska emigracja pojałtańska a migracja lat 80. Rozważania terminologiczne

14:1014:30 – Schamma Schahadat (Tübingen/ Tybinga): Exil und Migration: Theoriedebatten, Fallbeispiele, deutsch-polnisch / Między emigracją a migracją: teoretyczne debaty i przykłady literackie

14:30–14:50 – Wojciech Browarny (Wrocław): Przeszłość nieprzechodnia? Literatura emigracyjna lat 80. a pamięć zbiorowa

14:50–15:20 – Diskussion / dyskusja

15:5016:10 – Hans-Christian Trepte (Leipzig/ Lipsk): Zwischen den Sprachen und Kulturen. Sprachverweigerung, Sprachwechsel und Mehrsprachigkeit polnischer (Exil)Schriftsteller in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts / Pomiędzy językami i kulturami. Zmiana języka i wielojęzyczność polskich autorów (emigracyjnych) w latach 80. XX wieku

16:1016:30 – Renata Makarska (Tübingen/ Tybinga): Topografia (e)migracji lat 80. XX wieku – ucieczki, granice i obozy dla migrantów

16:30–16:50 – Diskussion / dyskusja

17:30–19:00 – Vortrag: Prof. Dr. German Ritz (Zürich): Deutsche Polonistik – unterbrochene Traditionen – aktuelle Herausforderungen

 

19. November / 19 listopada (Wilhelmstr. 50, sala 215)

Sektion 2: Wir und sie: die Kondition des Emigranten „dazwischen“ (Die Schriftsteller/innen zwischen den Kulturen) / My i oni: kondycja emigranta „beetwen“ (Pisarze pomiędzy kulturami)

10:0010:20 – Hanna Gosk (Warszawa): My i oni, czyli o (nie)możliwości zostania „tubylcem”. Metaliterackie pomysły J. Rudnickiego oraz Z. Kruszyńskiego na opowieść o ostatniej fali polskiej emigracji do Europy Zachodniej

10:20–10:40 – Alina Molisak (Warszawa): Ironia i groteska czyli jezyki uniwersalne (Natasza Goerke, Dariusz Muszer)

10:40–11:00 – Diskussion / dyskusja

11:30–11:50 – Marta Cuber (Katowice): Emigranctwo i nomadyzm w Niebieskiej menażerii Izabeli Filipiak

11:50–12:10 – Christian Prunitsch (Dresden/ Drezno): "Magischer Realismus" aus Masuren? Zur Literatur Artur Beckers / Mazurski magiczny realizm. O literaturze Artura Beckera

12:10–12:30 – Diskussion / dyskusja

 

 

Sektion 3: E-Migranten zwischen Polen und Deutschland / E-migranci między Polską a Niemcami

 

14:3014:50 – Przemysław Czapliński (Poznań): Czarna dziura, albo dlaczego tak trudno dojechać do Niemiec

14:50–15:10 – Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz (Poznań): E-migranci; między Polską a Niemcami

15:1015:30 – Diskussion / dyskusja

16:0016:20 – Rainer Mende (Leipzig/ Lipsk): Das Problem des Autobiographischen in der polnischsprachigen Prosa aus Deutschland nach 1989 / Problem autobiografizmu w polskojęzycznej prozie z Niemiec po 1989 roku

16:20–16:40 – Michael Zgodzay (Berlin): „Wie ein grenzenloser Wassergraben” – Christian Skrzyposzeks Westberliner Sicht auf den Osten / Jak fosa bez granic“ – zachodnioberlińskie spojrzenie Chrystiana Skrzyposzka na Wschód

16:4017:00 – Marion Brandt (Gdańsk): Die deutsch-polnische Literaturedition WIR in Berlin Mitte der 90er Jahre / Polsko-niemiecka edycja literacka WIR w Berlinie połowy lat 90.


17:00–17:30 – Diskussion / dyskusja

19:30 – Lesung von Janusz Rudnicki / Wieczór autorski Janusza Rudnickiego (Hölderlinturm/ Wieża Hölderlina), Moderation / Prowadzenie: Przemysław Czapliński

 

 

20. November / 20 listopada (Wilhelmstr. 50, sala 215)

Sektion 4: Zwischen Polen und Amerika: Pendelbewegung polnischer AutorInnen / Między Polską a Ameryką: ruch wahadłowy polskich autorów i autorek

9:309:50 – Mieczysław Dąbrowski (Warszawa): Emigracja posolidarnościowa w USA: Głowacki i inni

9:50–10:10 – Yvonne Pörzgen (Bremen/ Brema): Janusz Głowacki: zwischen zwei Texten – zwischen zwei Ländern / Janusz Głowacki: między dwoma tekstami – między dwoma krajami

10:10–10:30 – Tomasz Kwiręg (Warszawa): Ewy Kuryluk bycie Kangu/órem. Strategia, kondycja, stygmat

10:30-11:00 – Diskussion / dyskusja

Sektion 5: E-Migranten: Kontexte / Konteksty e-migracji

 


11:3011:50 – Urszula Glensk (Wrocław): „Kontury“ przeszłości, o piśmie Ryszarda Löwa

11:5012:10 – Isabelle Vonlanthen (Freiburg / CH): Emigration und Rückkehr im Werk von Zbigniew Herbert / Emigracja i powroty w twórczości Zbigniewa Herberta

12:1012:30 – Daniel Henseler (Freiburg / CH): Poetische Wiederaneignung: Über das Heimkehren im Werk Adam Zagajewskis / Poetyckie zawłaszczenie. O powrotach w twórczości Adama Zagajewskiego

12:3013:00 – Diskussion / dyskusja

13:0013:30 – Zusammenfassung und Ergebnisse der Konferenz / podsumowanie konferencji

Mit Unterstützung der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und des Unibundes Tübingen