Team

Niskios, Alexandra M.A. (Administration)

Lebens, Tobias M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Schmidt, Florian Dipl. Musikl. Dr. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Tonger-Erk, Lily, Dr. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Rebholz, Julia B.A. (Wiss. Hilfskraft)

Terino, Costanza B.A. (Wiss. Hilfskraft)