Team

Alexandra Niskios, M.A. (Administration)

Tim Brown, M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Julia Rebholz, M.A. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin DFG-Projekt)

Dr. Florian Schmidt,  Dipl. Musikl. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Lily Tonger-Erk, (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Ehemalige:

Tobias Lebens, M.A. 

Alexandra Dempe, B.A. (Wiss. Hilfskraft DFG-Projekt)

Paul Düring, B.A. (Wiss. Hilfskraft DFG-Projekt, Projektassistenz GIP)

Benedikt Sanwald (Wiss.Hilfskraft)