Team

Alexandra Niskios, M.A. (Administration)

Tobias Lebens, M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Florian Schmidt,  Dipl. Musikl. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Lily Tonger-Erk, (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Julia Rebholz, B.A. (Wiss. Hilfskraft)

Costanza Terino, B.A. (Wiss. Hilfskraft)