Team

Alexandra Niskios, M.A. (Administration)

Tobias Lebens, M.A. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Florian Schmidt,  Dipl. Musikl. (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Lily Tonger-Erk, (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)

Alexandra Dempe, B.A. (Wiss. Hilfskraft)

Paul Düring, B.A. (Wiss. Hilfskraft)

Julia Rebholz, M.A., Doktorandin (Wiss. Hilfskraft), CV hier.