Prof. Dr. Jörg Robert

Prof. Dr. Jörg Robert - Lehrstuhlinhaber

Dr. Astrid Dröse - Akademische Rätin a. Z.

Dr. Gudrun Bamberger - Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Julia Borck M.A. - Administration

 

Hilfskräfte (R. 353):
Constanze Albrecht
Julia-Laura Benker
Sarah Gaber
Alina Hornung
Isabel Janßen
Maximiliane Krämer
Julia Krauß
Thomas Renner

Stud. Hilfskräfte Opitz-Projekt:
Aylin Hohensee
Alena Schwidder